Tímový štýl

Power Source Team

Tím zdrojov energie

Liyuan annual meeting style

Štýl výročného stretnutia Liyuan

Liyuan team annual meeting style

Štýl výročného stretnutia tímu Liyuan

Group photo of Liyuan team

Skupinová fotografia tímu Liyuan

Group photo of Liyuan team2

Skupinová fotografia tímu Liyuan

Liyuan Team Fire Drill

Požiarne cvičenie tímu Liyuan

Liyuan team style

Tímový štýl Liyuan

Liyuan Fire Drill

Požiarna vŕtačka Liyuan