Výrobné zariadenia

Liyuan Battery Automatic Assembly Line

Automatická montážna linka na batérie Liyuan

Liyuan battery automatic pre-discharge cabinet

Automatická predvybíjacia skrinka na batérie Liyuan

Liyuan battery charging and dividing capacity test cabinet

Skúšobná skriňa nabíjania a delenia batérie Liyuan

Liyuan battery constant temperature and humidity tester

Tester konštantnej teploty a vlhkosti batérie Liyuan

Liyuan battery constant resistance tester

Tester konštantného odporu batérie Liyuan

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-3

Liyuan akumulátorový presný pneumatický dierovací stroj

Liyuan Battery Automatic Plastic Forming Machine

Liyuan batériový automatický stroj na tvarovanie plastov

Liyuan battery roll core area

Stroj na navíjanie batérií Liyuan

Automatic battery assembly line

Automatická linka na montáž batérií

Automatic battery assembly line-2

Automatická linka na montáž batérií

Drying machine

Sušiaci stroj

Isolated automatic vacuum oven

Izolovaná automatická vákuová rúra

Liyuan battery precision pneumatic punching machine

Liyuan akumulátorový presný pneumatický dierovací stroj

Liyuan battery precision pneumatic punching machine-2

Liyuan akumulátorový presný pneumatický dierovací stroj

Liyuan Battery Winding Machine

Stroj na navíjanie batérií Liyuan